pátek 29. března 2019

Sázel na koníčky

"Můžeš nad zlem zvítězit a žít plným životem."
To se myslím praví v nějaké části Bible.
Klíčové slovo je hned to první, sloveso můžeš.
V hebrejštině "timšel".
Sděluje nám ta průpovídka vlastně: nebuď mrtvý, nebuď jen trpnou obětí, žij.
Překládat timšel jako "můžeš" znamená použít slovo, z něhož vyplývá možnost volby. Tady nejde o teologické hraní se slovíčky. Rozhodně se dá tvrdit, že lidé přinejmenším jednají, jako by správná interpretace slova timšel byla "můžeš" - jednáme, jako bychom osud měli ve vlastních rukou.
Můžeme si myslet cokoliv a věřit čemukoliv, ale náš příběh se skládá z toho, co jsme skutečně udělali.
Možná. To je to naše slovo.
Ta nejmoudřejší odpověď na zásadní otázky.
Slovo, které nám ukazuje na otevřené dveře a široké obzory.
Život prostě je. Já jsem. Stát se může cokoliv.
Zato si myslím, že mohu svůj život obdařit smyslem.
Kupovat si nové auťáka, lízat nové kundy, poslouchat hlasitou muziku.
Nejistota je vlastně požehnání. Ale protože všechno a cokoliv je vždycky možné, zázrak nikdy není daleko a divy stále přicházejí.

Žádné komentáře:

Okomentovat