středa 27. září 2023

Je to urychlovač částic

Byl to - ten akvarel - portrét mladé ženy, nijak zvlášť hezké, ale zajímavého typu, na hlavě s jakousi kuklou připomínající mužský tvrďák, obroubený třešňově rudou stuhou.

pátek 22. září 2023

Je to tušení souvislosti

Koncept případu vraždy v mauzoleu zaměstnával četníky ze strašovické kriminálky celé týdny.

Nemohli pochopit, jak vražda tak složitá, mohla ujít jejich pozornosti, nebyla ani zachycena na kamerách a dokonce se včera jak přes kopírák opakovala. Přirozeně, že v jiných prostorách a na primitivní dívce, ale podstata případu byla stejná. Byla ji sejmuta kůže z tváře a vyňaty vaječníky. Obě oběti byly napadající na jednu nohu, trpěly tzv. křivicí. Jejich zaměstnání byla rovněž shodná, obě pracovaly jako telefonistky. A obě se narodily v lednu, tím podobnost končila. Obě sice byly vrtkavé jako rtuť a měly kromě přítele i dva milence, ale takovým podrobnostem četníci nedopřávali sluchu. Věřili totiž, že nemají s případem vraždy nic společného.


V čemž se ovšem šeredně mýlili.

čtvrtek 21. září 2023

Je to přízemní pohledA neptaně do ní zasunul ptáka.

Bylo to jako příliv hormonů, který se vyplavil neznámo odkud, zachvátila ji horečka stoupání.


Nemohla pak od jeho nástroje odtrhnout oči, pořád se k němu vracela a mezitím se jí mezi zoubky draly vzdechy.

Až se nakřičela dost a unavena padla do dřímot, ustaly i nárazy do její kačky. Dřív musela prožívat to mučivé slastné vrzaní jako školačka, kterou někdo přikurtoval k lavici, aby si vyslechla teorii memů.

Listonšeptné září zatím ukrajovalo z liter roku a z vlád sultánů našich greendealových časů jako vinný střik ukrajuje ze střízlivosti studenta učňáku.

Ostatně v místnosti, kde si to rozdávali, byl to takový sklepík, komůrka, kde bylo jediné okno, za níž kvetla jabloň, asi měsíc před tímto setkáním pochovali nebožku.
Dorozumívali se očima, když ji vynášeli, plochou jak prkno, nohama napřed z komory. Ve vesnici platila za hraběnku, tak si ji vážili, ale teď, když byla mrtva, veškerá úcta pominula a zbyly jen starosti s rakví. Ostatně její chatrné zdraví je poněkud zaráželo už delší čas, tak jako soustředěný roztok delší čas zajímá vědce, kteří zkoumají, kdy se v něm rozpustí larva komára.

pondělí 18. září 2023

Je to mladý HolbeinAž podle Díghanikáji (I,2,2) zanikne tento svět, přetrvají pouze zářivé bytosti, které se nazývají Abbassáry: mají éterické tělo, létají vzduchem, vyzařují vlastní světlo a žijí nekonečně dlouho. Na úrovni mikrokosmu nastává tento zánik v okamžiku smrti – a jak brzy uvidíme, průběh smrti spočívá v řadě prožitků světla.

středa 6. září 2023

Je to kamenný chrlič

Jedině notářova žena se cítila přitahována k novému příchozímu, z něhož čišela ona koženě afektovaná vulgárnost vyšších vrstev,...

Marcel Proust    
                
Čas je kočka, podrápala nám tvářičky, prevít. 
Někdy mě zamrazí, co se děje v tomhle městě. Skoro jako bych všude do okola slyšel jen poslední vzdechy sebevrahů a marné volání tonoucích, v křoví se svíjí poblitý čaroděj (feťáček), v jehož těle chybí duše, nad vrcholky stromů bezhlučně a temně přeletují kulky z poloautomatických zbraní. Ale aspoň není nuda. Nuda tu nikdy není. Ostatně nemyslím nikdy na pomoc bližním. Není mi dána moc, abych chudáky mohl osvobodit z temnot, abych kohokoliv mohl osvobodit. A jindy jsem na tom zcela opačně. Zdá se mi tak přirozené vůbec nemyslet, že se někdy o samotě rozesměju ani nevím čemu, snad něčemu, co předpokládá, že jsou lidé, kteří myslí… Co si asi myslí zeď v mém pokoji o mém stínu? Nikdy nevíme, kolik čeho skutečně žije a vidí a naslouchá… Víme jen tolik, že zítra máme před sebou jakési cíle, které si, pokud je zdárně splníme, můžeme odškrtnout ze seznamu. Ostatně dnes jsme si všichni podobní, všichni jsme spojeni obecnou apatií k své práci. Tato netečnost se stala vášní. Jedinou velkou kolektivní vášní naší doby. Jenže z dálky, z dálky, která se mi nyní jeví jako nepřeklenutelná, i ke mně občas zaznívá hlásek:


Člověk se přece nesmí poddávat citům. Ani zhnusení. Ani apatii, ničemu, docela ničemu.


pondělí 4. září 2023

Je to stisk dětských prstů

Zdas ji vpravdě poznal kdys, křehkou jak popínavý vřes, to nebyl již řekl byl bys, krasavici nad všechny ostatní, vesničanku Jindru, žádnou plundru, natož flundru, toužící tolik kvést, opravdu kundičku apartní. #rýmujsvátekkaždýden