sobota 30. března 2024

Zábavný a hodnýJaký to podivuhodný den! Širý park se svíjí pod palčivým okem slunce, jako mládí pod vládou Lásky. Všeobecná extáze věcí se neprojeví ani zašuměním; i vody jako by usnuly. Zcela jinak, než při slavnostech lidských, to zde je orgie mlčelivá.
Řekl bys, že ve světle stále rostoucím předměty víc a více jiskří, že vznícené květiny hoří touhou závodit s azurem nebes silou barev a žár, jímž vůně stávají se viditelnými, že povznáší je k slunci jako dýmy.
A přece v této všeobecné rozkoši zpozoroval jsem bytost zarmoucenou.
U nohou obrovské Venuše jeden z těch umělých bláznů, jeden z těch dobrovolných šašků, určených k tomu, aby rozesmáli krále, když pojmou je Výčitky nebo Nuda, zakuklený v nápadný a směšný oblek, na hlavě s růžky a rolničkami, všecek schoulený na podstavci, zdvíhá oči plné slzí k nesmrtelné Bohyni.
A jeho oči praví: "Jsem poslední a nejosamělejší z lidí, zbavený lásky a přátelství, a mnohem nižší v tom, než nejméně dokonalá zvířata. A přece i já jsem stvořen, abych chápal a cítil nesmrtelnou Krásu! Ach! Bohyně! měj slitování s mým skutkem a s mým šílenstvím!"
Ale neúprosná Venuše pohlíží bůhví nač do dálky svýma mramorovýma očima.

pondělí 25. března 2024

Panství nikoho

Na univerzitě. Je tu poměrně rušno na tak pozdní odpolední hodinu. Inu, studovat nutno soustavně...

neděle 24. března 2024

Dimenze květné neděle


Jinak co nového a vlhkého, slečinky? Rok se snoubil s rokem a máme tu Svatý týden, brzy zas ukřižují Ježíška. Teď tu v bedně jede nějaká fakt uhozená srdovka, kterou produkuje Nicole Kidman. Je to postapokalypticky laděný seriál, ve smyslu postapo milostných vztahů. Kdo by to byl řekl, že Nicole je taková cíťa? A jsou v něm Korejky a Číňanky a hemží se to tam svalnatými cápky, kteří si ve čtyřiceti potřebují dát život dohromady a touží po dětech... prostě naprostá a nefalšovaná potrhlina. Jde o to, že tam David, tak se jmenuje hlavou té série, přivede na některé z jeho služebních cest do jináče praštěnou mladou Korejku, která je v Hongkongu na ... návštěvě či na dovolené. Davidova právoplatná manželka na jeho úlet a jináč přijde a zakročí tak, že se s ním plánuje rozvést, jenže mezitím jí umírá otec, se kterým má naprosto nepravděpodobně toxický vztah, hraničící s rozerváním osobnosti.

Takže po psychologické stránce je ten dramatický pokus skutečný skvost, jakási perla v moři plném chaluh. Akorát je problém, že tím, jak je zaměřen fakt na exoty, je koukatelný pouze asi tak pěti procenty odběratelů. Což z miliardy furt dá slušnou digitální jistinu, to je fakt, takže předchozí námitka asi stěží obstojí. Fantazii se meze nekladou a v díle nechybí nic, co by jí ubralo na autentičnosti. Což souvisí i s tím, proč tam tak často ženské posmrkávají a pláčou, nebo vykřikují z plna plic na letišti plném lidi, že zabily svého otce. Ostatně chlapi tam jsou ještě rozměklejší cácorky, než jak jsou per parenthesim vnímáni v reálu.

sobota 23. března 2024

Po vínově rudém moři

Panebože, nic naplat, moře je, jak říká Algouš , šedivá něžná matka. Soplivě zelené moře. Šourkostažné moře. Epi oinopa ponton. Ach, ti Řekové, Dedale. Však já tě o nich poučím. Přečteš si je v originále. Thalatta! Thalatta! Naše velká něžná matka. Pojď a viz.

pátek 22. března 2024

Den lesů a sádků

Naše charakterová neucelenost netkví pouze v nestálosti a v nedůslednosti vůle, ale i

rozumu. Nedostatek husitství. Hřích proti Duchu svatému: utrakvismus

Tato nepevnost a neucelenost našeho charakteru netkví pouze v nedostatku pevné

vůle a nestálosti citů, ale i ve zvláštní nepevnosti a nedůslednosti názorů. Již naši

otcové se prohřešili proti Duchu svatému: zastavili se na půl cestě a ty své bratry,

kteří usilovali o důsledné provedení reformy, potlačovali; zato v trest sami byli

potlačeni a potlačen celý národ.

Hus a jeho předchůdcové počínali kázat opravdu mravní a náboženskou, učení se ve

větší míře nedotýkali. O obnovu mravů a svobodu svědomí mravního a náboženského

stál celý národ český. Z tohoto mravního a náboženského požadavku Hus a národ

celý dostali se do sporu s Římem, s nejvyšší autoritou ve věcech životní správy.

čtvrtek 21. března 2024

Erudovaný blbec

 Ve dvou minutách se Marcel rozhodl. Dostal nápad, a jaký nápad! — Je možná neproveditelný, ale přesto se ho pokusí uskutečnit, jestli ho dříve nezkosí smrt.

úterý 19. března 2024

Mladistvé děvče se neusmíváTeď se ti možná zdá, že vlastně ani nepracuješ, že se bavíš. Ale na celém světě není a nikdy nebylo těžší, otročtější práce.Žila jsem, jako bych nežila, z mého života udělali hadr a propili ho v krčmě.Takové nabídce by nedokázal odolat žádný člověk posedlý nějakou myšlenkou.
Udělá z nás to, co chceme být, a nebo to, čeho se bojíme, že jsme. Nebo obojí. Možná obojí


Každá skutečnost je nejdřív snem
Radka má fantastickou bucinu, jsem z ní vždycky hotovej.Byl to zachmuřený, bezvěký a bezpohlavní obličej, ani muž, ani žena.


pátek 15. března 2024

Roky

Blahodárný špiritus stéká po sliznicích, jako rtuť vzlíná v cévách, sákne do mozku, stoupá z temene...

Slzy studu a zoufalství jí zlomily hlas. Zarazila se a rozeštkala se.
Najednou také cítil, jak mu cosi stoupá k hrdlu a štípe ho
v nose, a poprvé v životě se málem rozplakal.


čtvrtek 14. března 2024

SlintáčekNěkdo stál na haldách
Vlasy mu hořely
Křičel a zatínal pěsti
Nebylo rozumět Jen něco o mládí
Že je to málo mít štěstí


Bylo to závratné
Bylo to k zalknutí
Troufalí Veselí Pyšní
třásli jsme kmeny až krví to šumělo
v korunách bavorských višní

neděle 10. března 2024

Znáš ten pocit

 Kdy se jí prsty prohrabuješ v dutinách?"Ale dávají ta slova aspoň nějaký smysl?" otázala se lady Glenarvanová. Obklopeni tichem přírody, zaliti bledým svitem měsíce, když na vrcholcích zšeřelých hor pozvolna houstla noc, prodlévali Filip a Amálka pohrouženi do nezkaleného obdivu a důvěrného okouzlení, jehož tajemství znají na světě jen milující srdce.

sobota 9. března 2024

Těžká minuta

už není Ameriky a není osmi let;
 je všecko, co bylo,
lesklý brouk v hlavičce bodláku, 
klouzavá tráva a zdálky zvonce krav

pátek 8. března 2024

Mozkomíšní mok

Kdypak se tak našinec dostane do společnosti dívek?


Zvláště pak v den, jako je tento. V Den žen!

čtvrtek 7. března 2024

Vykuřovali z něj zlé duchy

protože tuto duši střežila nenávist, a to nejnesmiřitelnější a nejodolnější ze všech nenávistí, nenávist zrozená z lásky.