neděle 3. května 2015

Květ civí do pestíku

Copak se vám vybaví, když někdo řekne pyramida?
Monumentální hrobky? Nebo pyramidový systém managementu?
Mně hned naskočí Leninovo mauzoleum. V letech šedesátých, tuším, sdílelo označení se Stalinem.
Když kleplo velkého bolševika Vladimíra Iljiče, architekt Sčušev měl o zábavu vystaráno. Jeho povinností bylo do tří dnů navrhnout a postavit budovu, ve kterém by se smutný lid mohl naposledy přijít rozloučit se svým milovaným vůdcem. A vskutku ji provizorně otevřeli - v dřevěné podobě, aby ceremonie mohla aspoň nějak proběhnout.
Poté, co sto tisíc smítek prachu v univerzu uvidělo nabalzamovaného tatíčka vlasti v rakvi, se po dvou měsících přistoupilo k vlastní stavbě větší části. Ty části, které byly z černého dubu a ty části, které byly napuštěny olejovými barvami, spíš stály a ostatní se kolem centralizovalo. 9 metrů do výšek, dvojnásobek do délky... Stupňovitý tvar... málem jako pyramida.
Po pěti letech poslední část z kamene mohla být dovezena a zasazena... Mramor, porfyr, žula, labradorit. V této souvislosti zmiňme, že zvlášť živec v porfyru vypadá na stavbě ohromně elegantně.
Tohlencto mauzoleum byla vlastně tribuna, kde se scházeli po smrti Lenina významní představitelé politbyra. Předsedové strany atd.
Je zvláštností, že kolem mauzolea se páchaly demonstrativně sebevraždy, podřezávaly se krky nebo vyhazovalo do povětří, nebo se útočilo na prosklené rakve kladivem či se pokoušelo do těla střílet. Vypadá to skoro, že Vladimír Ijlič nebyl pouze oblíbený a měl své mušky.


Opilá žena je jako pes, čím víc dostává po čenichu, tím je přítulnější.

Počet vědeckých objevů tehdy nebyl vyčíslen, ale dnes známe numera..
Zavedl nový spisovný jazyk a ukázal cestu prospěšnosti pomoci druhým.
Jeho literatura nemá valného významu, ale zasadil se o obrození spojek.
Zalkneš se jimi, zalkneš se plynnými verši.
Ti, jenž zanechali básnění, byli prvními mezi těmi, kdo prispěchali k haně Rukopisu pornodvorského.
Byl vynikajícím filozofem, misantropem a moralistou.
Překlad egyptský z franštiny, povídky.
Bez rozpaků převedl mrtvý jazyk a jednotlivcům se pak dobře čtlo.
Jsem upřímným vlastencem, ale když mě balí cizinka, nechám se.
Vyřídil různá poselství a stal se harcovníkem, předsedou spolků pro ochranu jaků.
Hezké ženě se za zelenýma očima zaleskl úsměv.
Tak dalece předstihoval nejen formou, ale i dějem vyprávění svých časů.. i časů pyramid, které jedině se bojí času.
Slovy Plátona, který se zajímal o výchovu dětí: "Babička, to je velmi významná instituce."
Perikles versus Sokrates. "Když jsem byl mladý jako ty, taky jsem se taky ptal, co je to stát, ale teď, když mu vládnu, tak už na to nemám čas."
Vždycky, když vidím plačící dívku, vzpomenu si na kolegu, který je prodával do otroctví. Slzy prodaných dívek.

Když stavíš pyramidu, tak pod úhlem 43°21'. Aby se sesypala hromada písku. Kdo zná kuželovou zkoušku betonu, ví, o čem mluvím! Deklarujou se pevnosti a hned je jasno.
Nejlepší pyramidy mají na vrcholu pyramidion, zlacený. Přiomíná sluneční paprsek. Snofru vymyslel satelity pro příbuzné, satelitní městečka.
A když tam vlezeš zlomem... ve čtyřiceti dvou metrech... tajemství jak šlak, tak jdeš sestupně chodbou a tam máš pak komory, v jedné je dvojník Ká, jak se mu říkalo, aby zloději vyrabovali nepravou mrtvolku. Tolik mystiky a povyku kvůli obyčejnému lejnu mrtvému!

Žádné komentáře:

Okomentovat