sobota 17. ledna 2015

Šálení smyslů

Na fresce jsem kteréhosi deštivého dne, schován v jídelně v kterémsi jichočeském městě, nad stovkou obědvajících stařešinů a babek, zahlédl výjev, na kterém stály u stromů nahé ženy, které upínaly pohled někam, odkud brzy měl vykročit ze stínů jejich jediný milenec. Freska ta se nápadně vymykala svým jemným zpracováním, drapérie žen se válely u jejich nohou. Atd. Skoro jsem se pocákal. Ale zadržel jsem to.

Jiná freska v téže budově byla ještě krásnější. Byl na ní zpodobněn hrdina nad odvážlivce, rek nad héroe, udatný, nepřemožitelný a božský Alexandr Veliký, kterak vprostřed lítého boje odsekává nepřátelům hlavy a jeho vojáci skáčou do ran, chytají to za něj, aniž by si toho valně všímal. Padají za něj, svého velitele, pokládají život, který rádi dávali všanc. Peršané v posledním marném odporu, s porážkou, která jim kouká z očí, kličkují před oštěpy a prchají z bitvy. Alexandr, který ví, že zvítězí, tak jako zvítězil pokaždé, zůstává klidný.
V té době se hodně používaly různé obléhací mašinky, trebuchety, balisty, atd. Jejich mechanismus byl založen na dvouramenných pákách. Prostě chtěly protizávaží, které se dřív pracně nastrkávalo přímo do stroje. Tak třeba "nedobytná" pevnost u města Týros vzdorovala Alexandrovi a jeho zálibě v obléhacích strojích pouhých 7 měsíců, zatímco Nabudnesar ji ani po třinácti letech nedobyl. Myslím však, že nejvznešenější Alexandrova bitva byla vybojována rozprášením Svatého oddílu (Heirós Lochós), skupiny elitní thébské armády tvořené sto padesáti páry mužů, kteří si byli navzájem milenci. Za vznikem legie stál nápad, že se budou dravěji rvát, když ví, že bude život jejich milovaného v ohrožení. Považovali se skorem 70 let za neporazitelné. Až u Chaironé 338 př. n. l. je mladý Alexandr porazil, přičemž 254 z nich bylo zabito a zbytek zajato. Svatý oddíl se pak rozpadl.

Nejslavnější bitva celých světových dějin vojenství ale pravděpodobně byla vybojována dne 1. října 331 př. n. l. u Gaugamél makedonským vládcem proti Peršanům v čele s Dáreiem. Ačkoliv se říká, že Peršanů bylo až 600 000 (reálněji však pouze okolo 100 000) včetně oddílu tzv. Nesmrtelných, a proti Alexandrovým dvaceti tisíci mužům neměli mít výraznější potíže, přesto byl Dáreios na hlavu poražen a celá jeho armáda zničena.

Žádné komentáře:

Okomentovat