čtvrtek 1. ledna 2015

Ketamin na bestie

V klinické praxi se zcela běžně setkáváme s indikacemi pro zákroky v dutině tělní (coeliotomii) u želv. A co se stane, když ji v dutině tělní uvízne háček, nám dále popiše pan Hnízdo, odborník přes kraniální osteotomie a rybářské háčky. Jeho znalosti dalece překročily hranice města, ba i státu a při čtení jeho postřehů jsem si živě představoval, jak bych vlastníma rukama želvu nádhernou léčil. Obrazovou přílohu vynechávám.


Anamnéza:
V červnu 2007 byla na naše pracoviště referována želva nádherná (Trachemys scripta elegans), samice, 24 cm celkové délky karapaxu o hmotnosti 880 g, neznámého věku. Želva byla před dvěma dny chycena rybářem. Háček s návnadou byl želvou zcela pozřen, část vlasce vyčnívala z dutiny ústní (obr. 1). Referující veterinární lékař provedl rentgenologické vyšetření, na základě kterého byl rybářský dvojháček lokalizován v přední třetině coelomu. Nebylo možné jednoznačně určit, zda se háček nachází v jícnu nebo v žaludku. Do té doby nebyly učiněny pokusy o extrakci háčku.

Celkové klinické vyšetření bylo bez patologického nálezu. Želva byla ve velmi dobré kondici, byla aktivní, při palpaci krku kladla značný odpor. Hematologické vyšetření nevykazovalo odchylky od referenčních hodnot. Biochemické vyšetření krve nebylo provedeno.Pro přesnou lokalizaci háčku byla želva uvedena do mírné sedace (ketamin 30 mg/kg i. m.), následně bylo provedeno dorzoventrální a laterolaterální RTG vyšetření se zataženým (obr. 2) a s maximálně vytaženým krkem. Háček byl lokalizován v kaudální třetině jícnu, což znamenalo, že nebude možné přistoupit k cizímu tělesu pomocí cervikální ezofagotomie.

Kraniální osteotomie plastronu pro odstranění rybářského háčku z jícnu u želvy nádherné (Trachemys scripta elegans):
Želva byla medikována enrofloxacinem (15 mg/kg i. m.) a carprofenem (4 mg/kg i. m.) a umístěna do hospitalizačního akvaterária (teplota vody 28 °C). Endoskopické vyšetření a případný zákrok byl plánován na následující den.

Endoskopické vyšetření:
Po premedikaci ketaminem (40 mg/kg i. m.) a butorfanolem (0,5 mg/kg i. m.) následovala indukce do celkové anestezie propofolem (5 mg/kg i. v.). Následně bylo provedeno endoskopické vyšetření (Hopkins teleskop 30°, 2,7mm, Storz) při intermitentní insuflaci jícnu vzduchem. Háček byl lokalizován zhruba 2 cm kaudálně od torakální apertury, oba ostré konce háčku penetrovaly hluboko do stěny jícnu (obr. 3), vlasec byl v oblasti apertury zaříznutý v úseku asi 1 cm do sliznice (obr. 4).
Ná závěr doktor připomíná, že po rutinní sutuře pektorálního svalstva (obr. 11), byl štěp plastrónu reponován a fixován pomocí dentálního akrylátu (Duracrol). Kdybychom při přípravě plastronu chtěli využít aseptickou, zcela rutiní přípravu, postačí nám oscilační pila kraniální osteotomie gulárních a pektorálních štítků ve tvaru V, bude řez směřován zhruba v úhlu 70 stupňů k ploše plastronu. Celá odhalená dutina bude vyplněna krevní sraženiou, ale jinak ji zpřístupníme v mediální linii distrakci svalstva, takže zbytečně nepoplašíme ani sebe, ani želvu.

Pan Hnízdo vykonal pořádný kus práce a nám nezbývá než jeho poselství vyslat dál do světa, aby každý mohl odpomoci od bolesti své želvě nádherné. Pacient před a po.

Žádné komentáře:

Okomentovat