pondělí 27. září 2021

Výlet

Místní hřbitov se rozkládal na starodávném místě na kopci kolem kostela. Nízké, kamenné zídky sestupovaly ve vlnách jako zákopy, protože se tento krchov během staletí rozrůstal. Schraňovaly nevelké hroby, v nichž se tísnili nebožtíci a nad jejichž hlavami již město připravovalo vyhlášku, že se tam budou pohřbívat další nebožtíci.

Bylo vidět do dalekého kraje, nudného až k obzoru. Na pohřbu Petra Šumáčka se sešlo stovky lidí z okolí. Muži v kloboucích a ženy pořád ještě v šátcích a kluci v divných šatech, které napodobují oděv dospělých, zírali buď do mobilů nebo mhouřili oči v ostrém slunci.


Poté, co se uvnitř v kostele pronesla řeč na kvalitu života zesnulého, návštěvníci se sešli k hostině. Konečně se přešlo k samotnému ukládání do relikviáře. Na krajinu se již snášelo šero a hrobník spěchal. Vlhká hlína padala do hrobu rytmicky a s temným žuchnutím. 

Šumáček byl velký podnikatel se sekačkami od Tesly, každý o něm v kraji věděl a nikdo s ním nechtěl mít žádné pletky. Jestli byl zavražděn nebo zesnul přirozeně, nebylo možno určit. Někdo povzdychl, když dopadla poslední hrouda hlíny.

1 komentář: