čtvrtek 9. června 2016

Přísluší ti vzdorovat

Obabdva ucouvli za otevřenou do pokoje okenici, aby nepozorováni mohli uvidět Rosu, až půjde okolo. Rosa šla po protější straně ulice. Šla krokem rychlým, jakoby někam spěchala; naši dva číhači ale uhodli, že proto jde rychlým krokem, aby na ní nikdo nepoznal, že vlastně někoho čeká. Rosa šla právě okolo; měla tvář zastřenou závojem, ale Jaroslav velmi dobře uhodl z jejího kroku duševní nepokoj. Když Rosa přešla, vystrčili obadva hlavy z okna, a dívali se za ní. Rosa se blížila již ke konci ulice, a krok její patrné ochaboval. Na rohu se Rosa zastavila, a jako by něco byla zapomněla, obrátila se, a šla zase rychlým krokem zpět.

Rosa je Koketa, Jaroslav je Básník. Využívá ho ke svým sobeckým účelům. Jaroslav ji neprohlédne. Vlastně ano, ale až už je pozdě. Rosa trimfuje a Jaroslav ztrácí jedinou dívku, která ho opravdu milovala. Emílii.

Žádné komentáře:

Okomentovat