středa 9. prosince 2015

Ošukat světelným mečem

Podorgazim
Miluji podzime miluji tvoje zvuky
pár milenců na lávce šuky šuky šuky
všechny čerstvé orgasmy jich vítr nese
do dálky do hloubky v bukovém lese


O spaní s paní
Kdo může po létech ještě spát
se svojí šerednou ženou
měl by si raději nechat zdát
o zrvavé kundě s hennou


Rozmluva
"miláčku, jsem tvůj anděl"
"nejsi spíš blbý jenom sráč?"
"teď jsem se, kotě, zarděl"
"jen mi způsobíš další pláč"

Pohoří Pirineus

Jestliže nyní někdo vznese námitku, že slova na pečetích jsou bez jakékoliv síly a že, jak někteří praví, nula způsobí asitolik, co kříž, neb je to pouhé znamení, takže řecké slovo οποχυδος vlastně neznamená nic víc, než německé Schlange töten a slovo ardens má tutéž sílu jako slovo ohnivý, potom mi, můj milý, řekni odkud to pochází, že had ve Švýcarsku, v Allgäu či ve Švábsku rozumí řečtině. Nechť vysvětlí, pravím, proč a jak se děje, že hadi chápou tato slova! V jakých školách se jim naučili, že sotvaže tato slova zaslechnou, svinou se a ocasem zakrývají své uši, aby jich neslyšeli? Neboť při pronesení těchto slov neodolá jejich přirozenost a oni ztuhnou, nemohouce se pohnouti a někoho uštknutím zraniti, a kdykoliv později uslyší krok člověka, prchají do svého úkrytu: Odpovíš mi: »Jejich povaha to působí!« Dobře; jestliže však toto příroda působí u hadů, proč by u jiných zvířat nemělo se díti tak podobně?
ARCHIDOXA MAGICA

Něco podobného nám ukazuje
vliv španělské mouchy
na močový měchýř:
podržíš-li totiž v ruce španělskou
mouchu, bude tvůj moč obsahovati
v sobě krev, ačkoliv měchýř, prameniště moče,
jest položen hluboko uvnitř těla
a ruka pak spočívá mimo tělo,
co nejdále od
měchýře.
Avšak i v mrtvých tělech jakási síla je skryta.


Jest dokázáno, že většina nemocí vzniká a tělo zachvacuje vlivem nejvyšších hvězd a jejich sil. [Neděje se to však zcela naráz, či z hodiny na hodinu jako při mrtvici, nebo když ze strachu se projeví náhle padoucnice, nýbrž pomalu se shromažďují škodliviny, aniž by se to vně jakkoliv projevovalo, a to tak dlouho, dokud se jich nenashromáždí odpovídající množství, jako když při destilaci olej po kapkách běží.] Pak teprve člověk pociťuje svůj neduh, který se projeví ochablostí údů, odmítáním potravy a nápoje a jinými příznaky, závislými na povaze jednoho každého. Tyto trvají
tak dlouho, dokud vlivy nepříznivé nejsou vyměněny vlivy příznivými, což se děje hlavně pomocí kovů.


Něco od Nenávistivce.
A zvedá se nářek proti všemu, co je lidské a proti humanitě!
Plození dětí, manželství, politika a víra jsou prý nesmysly! Nad vším stojící Humanita je posvěcuje, tudíž stojí za hovno s octem!
Dnešní humánní človjek má soucit s kdejakým embryem, chcípákem nebo chromajzlem, jen se sebou soucit nemá.

Žádné komentáře:

Okomentovat