úterý 27. ledna 2015

Trojí blaženost (podruhé)

Nakopnu se. Mám napsat či vás mám nechat prosit! Asi povolím, jak čas se povleče a hodím tu něco. Ale o čem psát. Musíte si něco vymyslet. Jinak si vemu na paškál nějakou hroznou slátaninu.

Jsem tu našel jakýsi archivovaný chat s někým ze Slovenska. Ale to na pěkný večer nestačí. Třeba témat. Co psát o nějakých atletických mistrech? Ze kterých šílí dívky i ženy? Vidno, že se nelíbilo. Tak jsme zas na začátku. Tak tedy zas budu za chuja. A dám sem něco z mé milované knihy, která je v dnešních dnech nadmíru aktuální. Cesta do hlubiny študákovy duše. Veledilo satiry Žákovo, které sic trochu v povědomí lidu upadlo, ale které pro některé z nás nikdy nepřestane žít.

Také jsou oblíbeny parodie na klasická díla, jako je Aeneis, Ilias, Pan Tadeáš, Božská komedie apod. Vezmou se třeba Kiplingovy ptíběhy o Mauglím z Knihy džunglí, ale místo jednotlivých zvířat vystupují zde kantoři, ktetí mají nějaké příbuzné vlastnosti. Chromý tygr Sir Chan je obyčejně pan ředitel, vousatý prófa přijme funkci medvěda Balú, nejdelší člen sboru je krajta Káj, slídivý kantor stane se šakalem Tabakim a podobně. Lidské mládě, které veškeru tuto zvířenu statečně prohání, je obyčejně pan autor sám. S oblibou jsou aktualizovány dějinné příběhy, někdy i bez účasti kantorů. Tak příkladně veliký Caesar přichází na cvičák do Milovic, kde ho začne nějaký rodák zasvěcovat do moderního válčení. Ukáže se, že slavný Gaius Julius neumí sedět na koni, že neudělá potádně "k zemi" a vůbec podává hanebné výkony. Je jakýsi druh tiché, posmrtné pomsty za složité nepřímé závislosti, jimiž oplývají Caesarovy Zápisky o válce galské. Poté jsou římskému generalissimu předváděny "handgranáty", při čemž instruktor vysvětluje, že je to "hazendi causa" 1). Účinek granátů se Caesarovi zamlouvá a povzdychne si: "Si habuissem meo tempore unam bedničkam handgranátorum, rozsekal bych omnia in buttos." 2) Spattiv tank, volá zděšen: "Horribile visu!" 3) Posléze, maje cvičiti přískoky v "plné polní", prchá chvatně z cvičáku v Milovicích, volaje: "Malim esse bei uns ultimus, quam in Milovicis primus." 4) Pozorujeme zde také živý zájem studentů o naši armádu, ale o tom ještě promluvíme podrobněji. Legrace pro legraci, ono bujné řádění, jímž si studentský kolektiv zpříjemňuje trudné chvíle výučby, jeví se také v pilném ilustrování učebnic. Velikáni dějin jsou všelijak přiozdobováni tradičními vousy, kotletami, brýlemi, dýmkami apod. Démosthenes třímá ve vztažené ruce půllitr, mrtvá fyzika je oživena různými vousatými a nosatými trpaslíky, ktetí lezou po parostroji, koupají se v kádinkách s kyselinou dusičnou, nakukují do spojitých nádob, hrají fotbal na nakloněné rovině, ba plazí se i v latinské cvičebnici mezi větami, prohánějí se po sešitech a pijácích, zkrátka všechno oživne, velké písmeno "O" na začátku básně dostane lidskou tvář s trpitelským výrazem, jiné písmeno visí na šibenici, opice v přírodopisné knize mávají hokejkami, sekerami, bumerangy a kladivy, útlé květinky jsou oblečeny ve fraky a sportovní dresy - mladí výtvarníci mají stále plné ruce práce přes krutou perzekuci. A nejen školní předměty, škola sama, třídy, lavice, tabule, katedra, sbírky, tělocvična a vůbec celá bouda jsou vítanými objekty, na nichž moţno cvičiti vtip. Příklady uvádět nemožno, stačilo by to na několik hezky tlustých knih. Přitom ovšem většina studentského humoru a satiry oplývá místními narážkami, jimž porozumí jen zasvěcenec. Nelze se však nezmínit o nejpopulárnější zábavě, kterou poskytuje studentům věc, jež budí u obyčejných smrtelníků hrůzu, totiž lidská kostra neboli smrt. Oblékati kostru člověka, nasazovati jí tvrďák, zahalit ji do pláště a tančit s ní výstřední tance, to je požitek k nezaplacení.
Jak bylo již v prvém díle řečeno, jsou původci psiny zejména takzvaní kanaďané, kdežto ostatní lid se jaksi veze s nimi. Vždycky se vyskytne v klase nějaký ten živel, případně více podobných elementů, ktetí svým působením zpříjemňují trpké chvíle ostatnímu študáctvu. Kanaďané jsou většinou velice obětaví, zhusta pykají za svůj nezkrotný temperament.


1) hazendi causa = zřejmě míněno jako házecí věc
2) si habuissem meo tempore unam bedničkam handgranátorum, rozsekal bych omnia in buttos = kdybych měl ve své době jednu bedničku ručních granátů, rozsekal bych všechno do buttů
3) horribile visu = hrůza!
4) malim esse bei uns ultimus, quam in Milovicis primus = raději být u nás poslední, nežli v Milovicích první

Žádné komentáře:

Okomentovat