čtvrtek 11. září 2014

Oddenek

Ještě byla v zahradě jedna věc, k níž se mohla příroda hlásit jako k svému nezcizitelnému majetku navzdory člověku, který činil vše možné, aby si ji přisvojil. Byla to studánka ohrazená starými mechovitými kameny a vydlážděná uvnitř jakousi mozaikou barevných oblázků. Lehké čeření vyvěrající vody si s pestrými oblázky čarovně pohrávalo a vytvářelo ustavičně zvláštní proměnlivé obrazy, příliš nestálé, aby se daly popsat.
Dům se sedmi štíty

Žádné komentáře:

Okomentovat