čtvrtek 31. července 2014

Kmen Atrebátů

Víte, jak bojoval Caesar? Když se dozvěděl od rozvědných oddílů, jež rozeslal, i od Rémů, že se všecky branné síly Belgů spojily, že táhnou proti němu a nejsou již daleko, převedl své vojsko rychle přes Axonu, kerá protéká nejzazším pruhem uzemí remského, a u ní se utábořil. To postavení krylo řičními břehy jednu stranu tábora, zabezpečovalo před nepřítelem Caesarův týl a unsadňovalo rovněž dovoz potřeb od Rémů i ostatních kmenů, že mohly být dopravovány bez nebezpečí. Přes tu řeku vedl most. U něho postaví ochranný oddíl a na druhé straně řeky zanechá legáta Quinta Tituria Sabina s šesti kohortami. A dá rozkaz opevnit tábor náspem dvanáct stop vysokým a příkopem osmnáct stop širokým.
Osm mil od tohoto tábora bylo rémské město Bibrax. Na ně začali Belgové hnát mohutným náporem, hned jak přitáhli. Jen stěží jim obránci ten den odolávali a odolali. Způsob dobývání, stejný u Gallů jako u Belgů, je takovýto: Kolem celých hradeb rozestaví množství ozbrojenců. Pak hned začnou odevšad na hrady házet kamením, a když tak zbavili hradby obránců, utvoří šik želvový, pod krytem štítů postoupí blíž k hradbám a zeď podbourávají.
Caesar se sice zprvu rozhodl do bitvy se nepouštět jednak pro početní převahu Belgů, jednak pro neobyčejně vysoké mínění o jejich statečnosti. Přesto však denně zkoušel jezdeckými bitkami, co dokáže nepřítel svou statečností a jaká je odvaha našich. A shledal, že naši nepřiteli nijak nezadají. Také místo před táborem bylo od přírody uzpůsobeno a vhodné k rozvinutí šiku. Neboť pahorek, na němž byl tábor zřízen, zdvíhal se z planiny jen maluočko a zpředu proti nepříteli se do šířky rozprostíral právě jen tolik, že jej bitevní šik mohl naplnit.
Mezi naším a nepřátelským vojskem bylo nevelké močálovisko.
Nepřátelé zamířili přímo z toho místa k řece Axoně, jak už podotčeno, tekla za naším táborem. Tam si vyhledali brody a pokusili se část svých sil tudy převést s úmyslem, aby, bude-li jim možná, ztekli baštu, které velel legát Quintus Titurius, a most pak strhli. Bojovalo se tam ostře.
Naši udeřili na nepřítele, v řece neschopného boje, a způsobili mu velké ztráty. Když se zubylí nejvýš odvážně pokoušeli přecházet po tělech padlých, zahnali je naši deštěm střel. Ty pak, kteří z nich přešli řeku první, naše jízda obklíčila a pobila.

z Válečných pamětí G.I.C

Žádné komentáře:

Okomentovat