neděle 2. června 2019

V Kojetíně se rodí roztažnožky

Jakživ nevypil tolik lihoviny, co včera, před Mary jistě ne. A vlastně ani nevěděl, od čeho byl zmámenejší, od kořalky nebo od toho, co slyšel.
Smrt se blíž a stín, jenž je její předzvěstí, obestírá měkce mou duši.
Rád bych řekl, že jsem byl otrokem událostí, jež se vymykají vůli a schopnostem člověka.
Takovému pokušení, jakému jsem byl vystaven já, nebyl vystaven nikdo ze smrtelníků!
Všechno, co má tvar, jednoho dne pomine. Ale některé myšlenky a představy zůstanou.
Mary se mě tiše ívala, asi jako se díváme na nějakou krajinu v dálce.

Žádné komentáře:

Okomentovat