středa 25. července 2018

Rozhněvat se s děvčetem

Etika je zpotvořená estetika a logika, je to estetika a logika chudých duchem, estetika s neestetickými postuláty a logika s nelogickými konkluzemi. Etika nás učí milovat a obdivovat hnus místo krásy, učí nás nalézat zalíbení ve zvředovatělých tělech a slabomyslných duších, právě tak jako nás rovněž učí jednat nelogicky, proti našim tužbám a přáním, podstupovat bolest místo okoušení rozkoše, vážit si porážky místo vítězství, atd. Etika je perverzní, masochistická estetika a logika.
Duševně nezmrzačený člověk touží jen, aby ukojil svá přirozená pudová přání a k jejich ukojení využívá rozumu. Etiky nezná.
Lidé nevraždí dnes koneckonců proto, že se obávají trestů a ne snad, že by se vraždy štítili, že by ji z mravních důvodů nebyli s to provést. Pána boha, imaginárního policajta, nahradily ozbrojené bezpečnostní orgány, které sice nejsou vševědoucí, ale které zato promlouvají dříve než na posledním soudu...

Žádné komentáře:

Okomentovat