neděle 16. července 2017

Miluj mě lento

Takž tedy zbývají jen ještě Fries, Schulze a Lichtenfels. Mohli bychom se při nich spokojiti prostým konstatováním, že v psychologii Lichtenfels i Fries jsou závislí na Schulzově uvedené knize a že to také (citáty) přiznávají. Ale mimo toto faktum máme pro svůj účel k připo menutí ještě jiné věci. Fries, jak podotčeno již, ve své filosofii vycházel sice z Kantovy nauky, ale snažil se ji spojiti s učením Jacobiho, hlásaje, že smyslno jest předmětem našeho vědění, nadsmyslno pak předmětem naší rozumové víry (Vernunftglaube), konečně projevování se nadsmyslna ve smyslnu že jest předmětem tuchy (Ahndung). Uvidíme, že právě tuto jeho podstatnou stránku filosofie, nauku o nadsmyslném a postihování nad smyslna ve smyslnu pomocí tušení či předtuchy, Hyna přijal do svého »Dušesloví« a tím opět přijal živel Jacobiovský z filosofie Friesovy.

Žádné komentáře:

Okomentovat