neděle 25. prosince 2016

Pavouk

Kterému stvoření byly výstupní dveře také dveřmi vstupními?
Přece kočce. (V mnoha jazycích i něžné označení pro samičku lidskou). Chodí jedněmi dveřmi dovnitř a těmi samými se plíží do noci. Často chodí sama, ale někdy se v její přítomnosti objeví myšky.
Láska je mnohem více než jen touha po pohlavním obcování. Pravím, že je hlavním východiskem z osamělosti, jakou trapně pociťuje většina mužů a žen po velkou část svého života. Ve většině lidí tkví hluboce zakořeněná bázeň před chladným světem a možnou krutostí stáda, víme, jak stádo umí být kruté k tomu, kdo je růžová ovce. Proto mladíci touží, aby byli milováni, a tuto touhu často zakrývají drsností, neotesaností a pánovitostí, dívky pak svárlivostí a hubováním a vypisováním milostných eskapád na blogy!
Ti, kdo nikdy nezažili hlubokou důvěrnost a vřelou družnost, plynoucí ze šťastné obapolné lásky, přišli o to i nejlepší, co lidský život může poskytnout. Taky přišli o to nejhorší, co může poskytnout, uveďme si pár příkladů: rozchod a souzení o děcka a ponižování a ústrky. Soused píchá mužovu ženu, ta píchá sousedova kamaráda, jediný, kdo nepíchá, je chudák muž, který sní o prsaté sousedce. Do toho svorně v neděli chodí na mši a vyměňují si rozumy.
Láska sama nemá ceny, je-li pouhým projevem pudu po vlastnictví, to je pak na úrovni práce, konané pouze pro peníze. Kdo koná práci jen pro peníze, přijde zaručeně do pekla. Práce, činnost ze všech nejposvátnějších, vyžaduje po nás, abychom se jí oddali s čistou, nezištnou touhou po zušlechťování světa. Je proto tak důležitá, že se obrácí k nám jako k poslednímu zřídlu, které ji může naplňovat. Teď sice v Česku letí trend kyborgů, že si necháš vpoperovat čip pod kůži a otvíráš si jím dveře atp., ale to nic nemění na faktu, že kyborgové pracují stejně jako lidé vědomě, nikoliv bez vědomí, jak by to pro spoustu tvorů v pracovním procesu bylo přijatelnější.
Pohlavní styk odloučený od lásky nemůže přinésti hlubokého uspokojení pudu. Neříkám, že by k němu nemělo nikdy dojíti, neboť kdyby se měl zameziti, museli bychom vytyčiti tak neúprosné přehrady, že by i k lásce těžko docházelo. Pravím jen, že pohlavní styk bez lásky má malou cenu a má se na něj pohlížeti především jako na pokusy, jež mohou vésti k lásce.
Kolikrát se nám stalo, že jsme potkali bezvadnou škvírku a tam nám baštila z ruky, takže došlo až k uskutečnění pohlavního aktu v zavšiveném motýlku u řeky a pak jsme si uvědomili, že ji nemilujeme nezemskou láskou cherubínů, ale pouhou pudovou lačností chtíče? Měli jsme v tu ránu chuť si napráskat a ublíženě odejít do noci, kdybychom znovu nepohleděli na alabastr její kůže, skryté pod krajkovou peřinkou a ergo znovu nedostali erekci. Pokud lidé necítí již žádné mravní závazky k píchačce na jednu noc, nemůžeme se divit, že se rodí děti se zaječím pyskem, koňskou nohou nebo obrostlé prašivinou. Jako jejich nezodpovědní rodiče pouze naprcávali chvilkový chtíč, tak budou tyto prokleté děti navěky bídně trpět v realitě, kde je jediným příkazem člověka za každou cenu ubližovat, aby se dostal před ostatní a neskončil na dlažbě.
Něco jiného je, když přijdou děti. Ale láska je anarchickou silou, která, je-li jí ponechána svoboda, nedá se poutati žádným zákonem ani zvykem. Zvlášť patrná je síla lásky u těch, kterým byla odjakživa odpírána. Kteří byli trestáni, biti a pro které nevysvitla na obzoru naděje, dokud si poznenáhla do jejích srdcí nenašla vchod láska.
Jak jste si možná všimli, pokud jste někdy byli zavřeni v nemocnici, všeobecně se pacientům věnuje jen velice málo péče, ať už dobré nebo špatné, výjimkou jsou ti, kteří onemocněli nějakou zajímavou a poučnou chorobou. Třeba láskou. Kdo byl v blázinci, ten ví, že psychiatři jsou zpravidla nemocnější než jejich pacienti a že zdravotní sestry trpí nejrůznějšími formami sociální deziluze, ať jde o formu velice přesvědčivých bludů nebo obyčejné povýšenectví. V osm je podávána snídaně, které se říká polévka. Je to doopravdy polévka, řídká, zeleninová, a plavají v ní rozmáčené kousky chleba. Později se prochází na vizitě chodbami jakýsi vážný vysoký doktor s černým plnovousem. Vlídně se usmívá na ty, kteří projevují závaznější symptomy choroby nebo jsou úplně v delíriu. Na ty však, co se třesou vzrušením a třeští radostí, jako se třese chlapec, když se prvně dotýká blanky děvčátka, pohlíží kramobyčejně zasmušile.

Žádné komentáře:

Okomentovat