neděle 12. října 2014

Mělo by se mi chtít spát

Tak maraton se doběhl, bylo tam tak půl milionu běžců, trochu magořina, fotky asi ani nikdo nechce vidět. Teď si čtu Anti-Justinu od Retifa... a zítra mě zas picne. Aspoň jsem si vypálil hafo cédeček, tak mám co poslouchat. Je noc a kromě nějakých vitamínů beru i melatonin, zakázanou látku v ČR. A pak taky steroidy, jinak bych umřel. Ale jen nějaký DAA...
Prostě je tu sranda, když furt netrčíš ve worku.

Jedna z mých sester byla váţná a udrţovala mne stále v mezích, ale s jejími oběma sestrami jsem v Paříţi přece jednou uţil rozkoše. Pokusil jsem se o to s Babiche. Jednou v neděli, kdyţ ji matka vykoupala, lízal jsem ji. Byl jsem však při této sladké práci překvapen vášnivou Madeleinou, která měla mušličku jako z hedvábí. Pozorovala nás dlouho neţ se vzrušila a kdyţ viděla, ţe maličká tone v rozkoši, rozvášnila se také. Zašramotila a my rychle povstali. Madeleine neřekla ani slovo, poslala Babiche pryč a počala se mnou ţertovat. Svalila mne ve stodole, kam jsem vlákal Babiche, na slunce, lechtala mne a lehla si pak na mne s roztaţenými nohama. Sáhl jsem jí rukou pod sukně jakoby náhodou, a nahmatal jsem tam nádherné lůno. Toto boţské místečko rozplamenilo mne tak, ţe jsem Madeleinu Linguetovou poprosil, abych ji tam směl políbit. "Ty rošťáku," pravila, "počkej chvilku!" Pak přinesla od studně dţber na vodu a sedla si naň. Potom laškovala se mnou dále. Byl jsem tak rozčilen, ţe jsem téměř řičel: "Musím tu malinkou ďourku vylízat!" Ulehla na záda, roztáhla nohy a já ji lízal. Sličná Madeleine pohybovala prudce zadnicí. "Strč jazyk dovnitř hlouběji, můj slaďounký příteli," volala. A já strkal, co jsem mohl a lízal jsem ji se vší vervou. Poněvadţ mi to nepřišlo, byl jsem stále ve stejném ohni. Madeleine byla mnou nadšena. Kdyţ odcházela, dala mi mlsky, jeţ jsem pak snědl s Babiche. Jednou večer mi řekla Madeleine: "Cupidonnete, tvůj ptáček ti tak stojí, kdyţ mě lízáš. Myslím, ţe bys ho mohl docela dobře strčit do mé měkounké mušličky, kterou tak rád lízáš, kdybychom si spolu lehli na postel? Budeme mít z toho oba legraci. Přijď dnes v noci ke mně." Kdyţ vše usnulo, vklouzl jsem do postele své nevlastní sestry. Pravila mi: "Jednou, jsem viděla, jak tatínek, kdyţ zlíbal sestru Marii, přiskočil se svým tvrdým šípem k mamince a strčil jí ho do mušličky. Ukáţi ti to, abys to mohl udělat také tak."

Žádné komentáře:

Okomentovat